Broj poseta
O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 home / vizija, misija i politika


Vizija
Vizija Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. je da bude lider u Jugoistočnoj Evropi u pružanju konsultantskih usluga u oblasti projektovanja, uspostavljanja i primene sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda.

Misija
Potrebe i očekivanja korisnika su naš najvažniji prioritet. Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. će uvek obezbeđivati vrhunske konsultantske usluge i obuku, uz konkurentne cene.

Politika
o nama | vizija, misija i politika | sertifikovana organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor